Gray I Acryl / Mischtechnik
Gray I  120/90
Gray II Acryl / Mischtechnik
Gray II   120/90
Fenster VIII Acryl / Haptik / Collage Segeltuch
Fenster VIII  120/90
Be Happy Acryl / Mischtechnik / Collage
Be Happy 140/90
Fenster-XIX Acryl / Mischtechnik / Collage
Fenster XIX  90/140
Kisses   Acryl
Kisses   120/90
Dynamics Acryl / Mischtechnik / Bitumen
Dynamics  140/90
Hoher Atlas II Acryl / Mischtechnik / Champagner Kreide
Hoher Atlas II  90/120
View Fields Acryl / Mischtechnik / Haptik aus Champagner-Kreide
View Fields  120/90
Sunshine  Acryl Mischtechnik
Sunshine  120/90
Letter Band Acryl / Mischtechnik / Haptik aus Champagner-Kreide
Letter Band  90/140
Happy Yellow Acryl / Mischtechnik
Happy Yellow  120/90
Reduktion VII Acryl / Pigmente auf Haptik
Reduktion VII  40/40
Reduktion VI Acryl / Mischtechnik auf Haptik
Reduktion VI  40/40
Reduktion I Acryl / Pigmente auf Haptik
Reduktion I  40/40
Fascination-in-Grey  Acryl / Mischtechnik
Fascination in Grey  120 /90
Partikel-I Acryl / Haptik
Partikel I  80/60
Ohne Titel XIV  Acryl / Mischtechnik
Ohne Titel XIV  100/80